Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Ofte stilte spørsmål

Vedheft

Kan Double Coat påføres på anti-slip overflater?

Ja. Slip overflaten med 3M Scotch Brite Medium og rengjør med Double Coat Avfetting. For å unngå at overflaten blir glatt når den er våt, er det best å blande Anti Slip Pulver i malingen. Det er populært å bruke en halvglans Doubler Coat-finish på dekk, som for eksempel Double Coat RAL 9018ZG Papyrushvit og Anti Slip. Halvblank finish Anti Slip brukes kun i det siste laget, de to første lagene Double Coat er malt som vanlig med høyglans Double Coat.

Kan Double Coat påføres uten å slipe mellom lagene?

Ja, etter 24 timer og innen 48 timer. Vi anbefaler mattslipning, det tar bort eventuelle småfeil i lakken og forbedrer vedheft.

Kan Double Coat påføres på glasfiberforsterket polyester?

Ja, Double Coat festes godt til denne overflaten, forutsatt at overflaten er ren, slipt og rengjort med Double Coat Avfetting. Imidlertid er det fordelaktig å grunnmale med IJmopox for å bygge tetthet, tykkelse, pigment og motstand.

Kan Double Coat påføres på gammel 2-k-lakk?

Ja, etter at overflaten har blitt slipt og rengjort med Double Coat Avfettning. Det er viktig at den gamle lakken ikke er i så dårlig stand at den løsner når den slipes eller oppløses av Double Coat Avfettning. I dette tilfellet skal overflaten først grunnmales med flere lag med IJmopox HB Coating.

Kan Double Coat påføres på en enkomponentmaling?

Våt en klut med et sterkt løsningsmiddel / thinner, legg kluten på overflaten i ca 10 minutter. Vennligst dekke over en stund, slik at løsningsmidlet ikke fordamper for fort. Skrape deretter lett med spissen av en negl. Hvis malingen løses lettere enn på andre overflater, er overflaten malt med en enkeltkomponentmaling. Fjern først all gammel maling med slipepapir (P80), med skrape, høytrykksvask eller med Double Coat Spray Thinner (bløttlegge og la verke, skrape etterpå). Grunnmale flere lag med IJmopox HB Coating og sparkle med IJmofix (i noen småriper) før du påfører Double Coat.

Hvorfor holder ikke Double Coat seg rundt tanklokket?

Dette skyldes at polyesteren er sannsynligvis mettet med diesel. Avfett med Double Coat Avfetting og slip grundig.

Kan du bruke Double Coat under vannlinjen?

Ingen polyuretanmaling tåler permanent bruk i vann. Også Double Coat anbefales ikke for bruk under vann. Unntak kan imidlertid gjøres på båter som er i vannet i kortere perioder, for eksempel en dag eller to, opptil en uke. I disse tilfellene anbefales 2-3 ekstra lag Double Coat, dvs. totalt 5-6 lag. Et smart tips er å vokse bunnen med 3M Ultra Performance Paste Wax. Det gir ekstra glid og god beskyttelse mot begroing.

Applikasjon

Hvor mange lag med Double Coat er nødvendig, og hvor lenge varer glansen?

3 lag. Hvert lag gir en lagtykkelse på ca. 35 mikron. Et tokomponentlak har en total beleggtykkelse på 100 mikron for å få riktig UV-beskyttelse, glans og glansmotstand. Hvis du er fornøyd med 2 lag, bør du fortsatt bruke et lag for å sikre at overflaten ikke forverres etter 5 år. 3 lag kan gi perfekt beskyttelse og glans opptil 25 år. Men avhengig av båt, overflate og vær, må du kanskje male igjen etter 15-20 år. Det er veldig subjektivt for hver båteier og individuelt for hver båt

Hvor mye Double Coat skal du blande om gangen?

Bland bare så mye farge som du kan bruke innen 2 timer. Større mengder blandet lakk utvikler reaksjonsvarme som minsker levetiden, og høye temperaturer minsker også brukstiden. Double Coat har en induksjonstid på 30 minutter. Dette betyr at basen og herderen må reagere i 30 minutter før malingen er moden til å påføres.

Eksempel: En 20 m2 bordplate skal lakkes. Bland først 1 kg Double Coat (dvs. 1 kanne med base og herder) og la den stå og reagere i 30 minutter. I mellomtiden kan du tørke overflaten med Double Coat Avfetting, deretter med 3M Klibbduk. Før du begynner å male, bland ytterligere 1 kg Double Coat. På denne måten har du en ny mengde med maling som er klar til å males når den første krukken er brukt opp etter ca. 30 minutter. Dette unngår at du må vente på at malingen skal stå og reagere i 30 minutter før den kan brukes.

Trenger du å bruke et lag med gjennomsiktig Double Coat Double UV som et siste lag for ekstra glans?

Det er ikke nødvendig. Double Coat er høyglans, fargebestandig og resistent mot påkjenninger.

Hvordan rengjøres utstyret?

Rengjør sprøyteutstyr med Double Coat Spray Fortynning. Bøyler og annet utstyr med Double Coat Fortynning. Rullene blir ikke rengjort fordi de bare brukes en gang i en begrenset periode.

Hva er den riktige blandingen Double Coat?

Double Coat skal alltid veies fordi forskjellige farger har forskjellige volumer, men leveres med en og samme herder. 2 vektdeler base 1 del herder. I et 1 kg sett er blandingen 670 g base og 330 g herder. Eksempel: Hvis du fyller 100 gram Double Coat base-komponent i en beholder på en digitalvekt, bør du tilføye halvparten av Double Coat-herderkomponenten. Da har du 150 g Double Coat, som dekker ca 1,5 m2

Kan du bruke flere farger på samme overflate?

Det er viktig å bruke et godt maskeringstape for Double Coat, for eksempel 3M 244 Fine Line. Maskeringstapen skal fjernes når malingen er ferdig, og du bør ikke bruke nytt bånd før etter 24 timer (konstant 20 pluss grader) til 48 timer (konstant 15 pluss grader). 3M 244 er et veldig bra tape slik at det kan være sittende opp til 3 lag, dvs. opptil en uke før den fjernes. Hvis du forstyrres av tapekanten som oppstår i lakken, kan det slipes med fin våtslippapir, samt polering. Dette bør imidlertid ikke gjøres før Double Coat er utherdet, som tar 5 dager ved 20 grader, 10 dager ved 15 grader og opptil en måned ved lavere temperaturer.

Hvilken løsemidler kan Double Coat fortynnes med?

Bruk kun Double Coat Fortynner eller Double Coat Sprayfortynner. Bruk aldri andre fortynnere, nafta eller aceton fordi de ikke er kompatible.

Hvilket løsemiddel brukes til å rengjøre overflater under behandling?

Double Coat Avfetting fordi det oppløser smuss, olje og kjemikalier. Lacknafta, aceton og tynnere har en skadelig effekt på mange materialer, inkludert gelcoat, og de rengjør ikke på samme måte. Rengjør overflatene med Double Coat Avfetting før sliping, etter sliping og helst en stund før maling. Før du maler, må overflaten tørkes med 3M klebeduk for å forhindre at støvpartiklene forblir i overflaten. Det må ikke tørkes med Double Coat Avfetting på en nymalt overflate som ikke har blitt herdet. Malingen er for følsom og den nye malingen er jo "ren" i seg selv.

Kan man male Double Coat i lave temperaturer?

Ja og nei. Innendørs er overflaten beskyttet mot fuktighet, luftsirkulasjon og regn. Disse utendørsfaktorene gjør det svært vanskelig for lakken å strekke seg og bli glatt og glansende. Overmalingstidene blir lengre, det kan være mulig å måtte vente flere dager eller en uke før du kan mattslipe den nylig malte overflaten uten at malingen setter seg i sandpapiret. Prøv å varme opp båtens indre med envarmeapparat som går døgnet rundt. Det er viktigere at overflaten som skal males har en jevnere / høyere temperatur enn luften rundt båten. Hvis du vil male utendørs i kaldere temperaturer, må du bygge telt rundt båten. Hold maling og herder adskilt. Under maling kan temperaturen være lavere, men helst 15-20 C, unngå luftsirkulasjon, sollys og kulde overflater eller altfor varme overflater (over 25 ° C). Når malingen er flyttet ut, gjør det ikke noe å bruke en vifte (som øker luftsirkulasjonen) for å fordele varmen bedre. Den mest ideelle herdetemperaturen er 50 C, men det er ofte praktisk sett umulig. Høy herdetemperatur gjør at malingen herder rask, noe som gir en hard og blank overflate som tåler svært sterke belastninger. Hvis fargen herdes i temperaturer under 15 C, kan fargen føre til dårligere holdbarhet og lavere glans

Hvordan påvirker luftfuktigheten malingen?

Luftfuktighet over 70% er ikke bra for herding av polyuretanmaling. Bruk avfukter hvis rommet / teltet er for fuktig. Høy luftfuktighet resulterer i dårligere bestandighet og dårligere glans, på samme måte som lave temperaturforhold.

Er det mulig å male utendørs?

På våren og sommeren er det mulig å male utendørs uten telt, forutsatt at det ikke kommer duggfall på overflaten (spesielt båtens overbygning) eller det vil regne i løpet av dagen. Når du påfører malingen, må det ikke blåses mye og direkte sollys er ikke anbefalt. Det er derfor viktig å ha god tid til å velge gode dager. Vær forberedt på å mislykkes. Men hvis du mislykkes, må du bare mattslipe malingen og prøve igjen. Double Coat er ikke mer følsomt enn noen annen making, tvert imot er det bedre enn noen annen maling. M.a.o. om du ikke lyktes med Double Coat ute, ville det vært verre med en annen maling.

Vinterprosjekt? Mulig å male over lengre tid?

Grunning IJmopox HB Coating kan males ned til 5 plussgrader og den er ikke på samme måte følsom for vind og vær fordi formålet med primeren ikke er å produsere en perfekt overflate. Du kan gjerne male grunningen på høsten eller vinteren og vent til varmen kommer tilbake om våren. På den måten trenger du ikke å bekymre deg for å gjøre alt om våren. Påfør to lag med grunning, ett lag hver dag. Deretter lar du det stå til våren kommer. Da begynner du med sliping av grunningen for å produsere en perfekt og jevn malingsunderlag.

Fortynning

Hvor mye fortynning trenger jeg?

Fortynn Double Coat med Double Coat Fortynner 3-5%. Vær oppmerksom på at løsningsmiddelet fordampes. Tilføy fortynningen like før lakkeringen begynner, dvs. etter 30 minutter reaksjonstid (induksjonstid). Bland forsiktig og aldri rist blandingen. Legg til mer fortynning i lakken hvis malingen drar ut på tiden og hvis du oppdager at utflytningen forverres, og hvis lakken føles klissete. Store områder eller dårligere forhold og høye temperaturer kan kreve så mye som 5-10% Double Coat Fortynner. Fortynn på vekt. Hvis du for eksempel blander 700 g base og herder og vil fortynne med 7% fortynning, veier du opp 49 g fortynning og tilføyer malingen. 700 g ferdigblandet maling x 0,07 = 49 g

Må fortynning brukes?

Det er alltid bedre å fortynne med Double Coat Fortynning enn å la være. Fortynningen hjelper maleren å få mer tid på seg å rulle ut malingen. Poenget er at malingen har samme konsistens hele tiden mens man ruller. Hvis overflaten er stor eller komplisert så hjelper fortynningen at lakken setter seg tregere og det gir maleren mer tid å male.

Hvordan maler man med Double Coat?

Rull ut så liten overflate som mulig om gangen. For eksempel, hvis fribordet er 1m høyt, rull bare i vertikal retning med en rullebredde til et godt malingslag dekker overflaten, ikke vær for tett med fargen. Deretter maler du neste rullebredden ved siden av og litt inn i forrige område. Med denne metoden har du tatt høyden av hele overflaten og sakte beveger deg fremover 10 cm om gangen (rullen er 10 cm). Når slike små overflater er malt, rekker ikke malingen å sette seg mellom hvert nytt område, og det er viktig fordi malingen må være like våt på overflaten som mulig når du ruller over overflaten. Det er med andre ord ikke mulig å rulle på maling som kan begynne å tørke før rullen forlater overflaten, da et tørt sted vil danne seg. Rullen tar malingen tilbake fra overflaten. Så hva har vi lært? Ja, mal så små overflater som mulig, og mal bare i én retning (vertikalt på fribord), aldri mal på kryss og tvers (det tar for lang tid og malingen vil da begynne å tørke før du forlater overflaten).

Herding:

Herder Double Coat i økte temperaturer?

Etter 30 minutter kan temperaturen økes til 40-50 ° C for å påskynde herdingen.

Herder Double Coat i lavere temperaturer?

Ja og nei. Alle lakker herder perfekt i 15-20 grader. Dette er idealtemperatur som raskt gir en sterk overflate og høy glans. Om herding skjer i temperaturer fra 8-15 grader så kan du likevel få et bra resultat men det finnes en risiko at overflaten ikke glanser like mye og er ikke like sterk i starten.

Vedlikehold

Behøver Double Coat vedlikehold?

Årlig vedlikehold er ikke nødvendig annet enn vanlig vask med vaskemiddel. Voks kan derimot forlenge livslengden på fargen. Vær obs på at du bruker en voks som ikke inneholder silikon. Silikon kan senere være grunn til problemer ved ommaling. Vask båten med Shampoo Shine fra Matt Chem. Vi anbefaler TI02, Matt Chems fantastiske glansvoks som holder i flere sesonger. Du finner Matt Chems produkter i produktmenyen.

Overflatedefekter

Hvorfor dekker ikke Double Coat godt nok?

En del farger er følsommere for gjenomlysning enn andre farger. Det er spesielt viktig å vente med å lakke med hvit eller lysegul til overflaten er ensfarget. Hvis disse fargene skal males over en mørk vannlinje på en hvit båt, eller om en farget sparkel har blitt brukt, så er det best å grunnmale med IJmopox til overflaten har en jevn hvit farge. Hvis overflaten ikke er ensfarget er det mulig at det trengs opp til 5 lag med Double Coat for fargen under ikke lyser gjennom. Grå, shellfarge/perlehvit og mørke farger dekker alltid etter anbefalt 3 lag uansett om overflaten var flerfarget. Rød og oransje har dårlig dekkevne og bør brukes først etter at overflaten er lakket med okergul, 1-2 lag.

Hvorfor dannes blemmer og luftbobler?

Bobler kan oppstå av ulike grunner, f.eks. høye temperaturer, dårlig underlag (mikroporøs polyester), høy luftfuktighet, for rikelig påføring, feil type rull. Skulle blemmer oppstå, slipes overflaten glatt og ny maling påføres under gode forhold og med riktig utstyr. 

Hvorfor ble overflaten matt?

Det er flere grunner. Vanligvis er tretthet / eller hvite pigmentflater forårsaket av for tidlig fuktighet. Risikoen øker dersom arbeidet foregår utendørs om ettermiddagen, særlig nær sjøen og innsjøen. En annen grunn kan være for tykke lag av kitt eller for grov kitt. Det er best å maling med IJmopox over alle kittleddene, slik at malingen ikke påvirkes av kitt. En tredje grunn er at overflaten er slipt med for hardt sandpapir. Fiks ved å slipe overflaten med finere papir under gode forhold, eller ved å bruke primer, IJmopox, som ekstra beskyttelse før malingen kan fortsette.

Hva forårsaker gule flekker?

Umalt sparkel har migrert gjennom den nye malingen. Disse restene er ikke UV-stabile og gule flekker dannes. For å unngå problemet må man respektere sparkelens herdetid før lakk påføres, og sparklede overflater bør fortrinnsvis primes med IJmopox.

Hvorfor er kratere dannet i malingen?

Silikonrester i overflaten eller mikroporøs gelcoat forringer resultatet av lakkingen. Slip overflaten grundig, rengjør med Double Coat Avfetting og grunne med IJmopox før du maler.

Støv i malingen?

Slip og påfør et nytt lag. Et annet alternativ er sliping med Scotch-Brite Ultra Fine, og deretter polerer overflaten forsiktig med M4605, etter at lakken har herdet, det vil si minst 5 dager.

Overmaling

Hvor snart kan du male på en epoxy-laminert overflate?

Epoksy må herdes, som vanligvis er 14 dager. Det er spesielt viktig at overflaten behandles med Double Coat Double UV. Det er viktig å slipe overflaten før du maler.

Hvor snart kan du male på en polyesteroverflate?

Allerede etter 24 timer. Legg merke til at polyesterbelegg kan være forurenset med paraffin og slippmidler fra formen.

Hvor snart kan du male Double Coat på grunnmaling IJmopox?

ZF Primer: 16 timer i 20 grader.

HB Coating: etter 8 timer i 20 grader.

Merk at disse tider inneholder det minste overmalingsintervallet. Hvis du først vil slipe IJmopox for å produsere et jevnt og perfekt lakkunderlag, må du vente på at IJmopox herdes. Det er ikke mulig å slipe på for myk maling da sandpapiret blir fylt for fort.

Sliping

Hva er å foretrekke: tørr eller våt sliping?

Tørrsliping. Det tar lang tid for fuktigheten forsvinner fra sparkel. Hvis du ikke har brukt sparkel og foretrekker våt sliping, er det selvfølgelig ok.

Hvordan males en primer?

Den mest tidkrevende i en maleprosess er å mattslipe grunningen. Du vil kunne produsere et tett, glatt og fint lakkunderlag, slik at Double Coat trives på overflaten. Hvis grunningen er veldig ujevn, må du først slipe av toppene med P180, så slip med P240. Føl det som fungerer best på overflaten og med utstyret ditt. Den totale mengden av IJmopox primer bør være så tykk at du aldri sliper igjennom. Om du har slipt gjennom, kan du flekkmale disse overflatene og slipe igjen. Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du håpe at Double Coat-maling ikke skinner gjennom på disse stedene. Vanligvis krever 2 lag IJmopox HB Coating å produsere et relativt tykt fundament som kan slipes uten å gå gjennom. Hvis du har påført et for tynt lag, eller hvis overflaten er i dårlig stand, eller hvis du har maling til over,s kan du påføre tredje lag. 

Hvordan unngår man sliperiper i malingen?

En overflate som skal behandles med første lag av Double Coat, skal slipes med P240, deretter med Scotch-Brite Fine. Slip følgende lag med P400 og Scotch-Brite Ultra Fine. Mørke farger slipes med kornstørrelsen P500-600, daretter med Scotch-Brite Ultra Fine.

Temperatur

Hvilken temperatur er ideell når du påfører Double Coat?

15-20 pluss grader er ønskelig for maling og miljø til å fungere sammen. Luft og overflate bør ha omtrent samme temperatur. 

Meny

Innstillinger

QR-kode

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn