Frode J.

Double Coat DC854 Marineblå

Jeg la på 2-3 strøk med rulle. Resultatet ble bra, jevnt og fint, og lakken sitter fortsatt på. Jeg fulgte bruksanvisningen. Vannet gulvet i garasjen for å unngå støv.

Etter:

etter

Meny

Innstillinger