Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.
H 9951-1 (25+15.5) KIT

H 9951-1 (25+15.5) KIT

  • Høy ytelse to-komponent epoksy lim for liming av honeycomb, aluminium plater, kompositt, tre mm.
  • Herding ved omgivelsestemperatur.
  • Lang åpentid for liming av store overflater.
  • Utmerket mekanisk ytelse.
  • Produkt tilpasset stringent aldring og aggressive miljøer.
  • Høy slagfasthet.
Les merShow less
Mengde
  • 25 kg+15,5 kg
Favoritt0
Beskrivelse

Ta kontakt for pris og bestilling. 

Faresetninger for resing:

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faresetninger for hardener:

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les merShow less
Produktdetaljer
09742K FG

Dataark

Arbeidstid (potlife)
50 minutter
Hardhet
75 shore D
1 MPa styrke etter
6 timer
Viskositet
9 Pa.s
Anmeldelser
Ingen kommentarer
6 andre produkter i samme kategori:
Tokomponent epoksylim. Egnet for vertikal applikasjoner og for å fylle uregelmessige skjøter. Lang åpentid for å dekke og lime bredde overflater. Utmerket mekanisk og termisk ytelse. Utmerket styrke til...
Favoritt
kr 172.50
To-komponent romtemperaturherdende epoksylim. Flytende produkt egnet for injeksjon. Ufylt produkt egnet for transparente sammenstillinger. Hurtigherdende produkt tilpasset for å redusere monteringstiden....
Favoritt
Høyytelses tokomponent epoksylim, spesielt formulert for å lime overflater med høy dimensjon og gi høye mekaniske og aldrende egenskaper. Nanoforbedrede systemer. Selvslukkende i henhold til EN 45545-2, FAR 25...
Favoritt

Meny

Innstillinger

QR-kode

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn