Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

SikaBiresin F180 A+B

Ufylt Fastcast polyuretan med god slagfasthet. Danner en elfenbenshvit plast

  • 3,5 minutter potlife.
  • Hurtig herdende.
  • Lav viskositet.
  • God slagfasthet.
  • Lavt krymp.
  • Tilstrekkelig lav viskositet selv med høy grad av fyllstoff.
  • Kan fylles med RZ 30150 / TE Filler for å få enkel maskinering.
  • Kan fylles med RZ 209/6 / aluminiumspulver for å øke varmeledningsevnen.
  • REACH og RoHS-kompatibel.
Les merShow less
Favoritt0
Beskrivelse

Ta kontakt for pris og bestilling. 

Kommer i forpakninger:

0,9 kg+0,9 kg.

4,5 kg+4,5 kg.

18 kg+18 kg.

Faresetning F180 A:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

Faresetning F180 B:

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.  

Les merShow less
Produktdetaljer

Dataark

Arbeidstid (potlife)
3 minutter og 25 sekunder
Anmeldelser
Ingen kommentarer
1 andre produkter i samme kategori:

Meny

Innstillinger

QR-kode

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn