Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

SikaBiresin SC258

Lettvekt epoksypasta - egenvekt < 0,60 - 2 komponent

Les merShow less
kr 4,562.50
Leveringstid 2-4 dager
Størrelse
  • 5+5 kg
Merkelapper:
Favoritt0
Beskrivelse
  • Lettvekt epoksypasta som kan modelleres for hånd, maks 40 mm tykkelse.
  • Store modeller hvor vekten er avgjørende.

  

  

Faresetninger base:

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faresetninger herder:

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H373 Kan forårsake organskader (Nyre) ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les merShow less
Produktdetaljer
09257

Dataark

Farge
lysbrun
Arbeidstid (potlife)
65 minutter
Hardhet
60 shore D
Egenvekt
0,52
Blandingsforhold
1:1 i vekt
Anmeldelser
Ingen kommentarer

Meny

Innstillinger

QR-kode

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn