Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Biresin CH125-1 (B) Ka 3 kg

Biresin Ch125-1 er en ekstra rask herder.

Les merShow less
kr 678.75
Mengde
  • 3 kg
Ikke på lager
Favoritt0
Beskrivelse

Faresetning:

H302 Farlig ved svelging.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les merShow less
Produktdetaljer
430069 FG
Anmeldelser
Ingen kommentarer
3 andre produkter i samme kategori:

Meny

Innstillinger

QR-kode

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn