Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Biresin CH80-1 (B) 3 kg

Biresin® CH80 er standard herder til CR80 og CR82.

Les merShow less
kr 2,062.50
Leveringstid 2-4 dager
Mengde
  • 3 kg
Favoritt0
Beskrivelse

Faresetninger:

H302 + H312 Farlig ved svelging eller hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les merShow less
Produktdetaljer
B01003 FG
Anmeldelser
Ingen kommentarer
2 andre produkter i samme kategori:

Meny

Innstillinger

QR-kode

Opprett en konto for å lagre favoritter.

Logg inn